Característiques del virus varicel·la herpes Zòster

CARACTERÍSTIQUES DEL VIRUS VARICEL·LA HERPES ZÒSTER:

És tracta d’un virus que infecta als éssers humans entre altres vertebrats. S’inclou en la família dels Herpesviridae. Una vegada que un pacient ha estat infectat per un herpesvirus, la infecció permaneix  de per vida. La infecció inicial pot ser seguida de latència amb reactivació subsegüent. Els herpesvirus infecten la major part de la població humana i persones que vien després de la mitjana edat normalment tenen anticossos a la majoria dels herpesvirus.

Hi ha molts virus que pertanyen al grup dels Herpesvirus, entre ells tenim:

–          Virus varicel·la Zòster que és el que anem a parlar.

–          Virus del Herpes simple 1 i 2.

–          Virus de Epstein Barr. ( més informació a https://miheno.blogs.uv.es)

–          Virus de l’herpes humà 7 i 8.

És tracta de virus embolcallats, gemmen de la membrana nuclear interna que ha estat modificada per la inserció de glicoproteïnes de l’herpes ( quan el virus està madur, aquestes glicoproteïnes determinen la cèl·lula a infectar per la disponibilitat de receptors apropiats). La membrana viral és fràgil i un virus amb membrana danyada ja no és infecciós, açò significa que el virus immediatament es desintegra, per tant el virus sols pot contagiar-se per contacte directe amb superfícies mucoses o secrecions d’una persona infectada, no pot contagiar-se de sellents de banys públics per exemple. El virus també és sensible a àcids, detergents i solvents orgànics com és d’esperar en un virus amb una membrana lipídica.

Anomenem en aquest virus tegument a l’espai que queda entre l’embolcall i la càpside. Aquest conté proteïnes codificades per el virus i enzims que estan implicats en la iniciació de la replicació.

Pel que fa a la càpside els virus tenen capsòmers amb forma de rosquilla de 100-200 nm de diàmetre amb una nucleocàpsida de simetria icosaèdrica que conté 162 capsòmers.

Es tracta de virus amb un  genoma de DNA de doble cadena , per tant pertany a la classe I en la classificació de Baltimore.Estructura del virus herpes varicel·la zòster

General

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 6 3 ?