GENOMA DEL VIRUS VVZ:

La seqüència completa del genoma del virus del VVZ  es va determinar utilitzant tecnologia M13-didesoxinuleòtid. El genoma es de tamany variable, però es va obtenir una seqüència de 124.884 pb . Presenten dues seqüències úniques unides covalentment: una llarga UL de 105kb  i una curta US de 5.2kb. La regió curta està franquejada per repeticions invertides, també trobem 5 regions repetides internes (R1-R5) que han estat identificades. El genoma de virus VVZ conté almenys  71 marcs oberts de lectura, tres dels quals estan duplicats en les regions repetides invertides. La funció de moltes d’aquestes proteïnes codificades pels gens han estat caracteritzades. La presència d’aquestes seqüències repetides  permeten la inversió de les seqüències no repetides U de manera que durant la replicació vírica s’obtenen isòmers del genoma, en aquesta cas podem obtenir 2 isoformes.  Cinc famílies de les glicoproteïnes del VVZ han sigut identificades: gp I a V. L’organització del genoma del virus VVZ  es dedueix a partir del genoma del virus de l’herpes simple, ambdós molt semblants. Dades publicades recentment, a partir de mètodes de mapeig indiquen que els  dos virus presenten un genoma molt semblant, i que possiblement hagen evolucionat a partir d’un genoma ancestral .

TRS: repetició terminal curta. TRL: repetició termInal llarga UL: Seqüència única llarga. US: seqüència única curta. IRL/IRS: repetició interna llarga/curta. Ori: origen de replicació

Més informació:  A.J. Davison, D.J.McGeoch (1985) Evolutionary Comparations of S Segments in the Genomes of Herpes Simplex Virus Type 1 and Varicella-Zoster Virus . Virology 67. 597-611

General

1 response to GENOMA DEL VIRUS VVZ:


  1. maicas

    M’està agradant. Sergi.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 5 ?