Informació general

El virus sobre el que anem a parlar és el virus varicela-zòster (VVZ), aquest pot produir dues malalties: la varicel·la que resulta de la infecció primària per el virus i el herpes zòster que es produeix per la seua reactivació. El VVZ pertany al grup dels herpevirus amb els que comparteix la característica de persistir en el organisme després de la infecció primària, podent posteriorment reactivar-se quan per qualsevol causa es produeix una depressió de la immunitat cel·lular. És un virus exclusivament humà sent l’home l’únic reservori i font d’infecció.  La varicel·la és una malaltia comú en la infància en la qual és benigna. Pràcticament tots els individus s’infecten al llarg de la seua vida estimat-se que el 90% dels majors de 30 anys i quasi tots els majors de 60 tindrien anticossos front al VVZ.  La reactivació del virus varicel·la-zòster  pot afectar als nervis perifèrics i a la pell, on pot produir ampolles doloroses . Col·loquialment es coneix aquesta malaltia com “Culebrilla” i en algunes zones com Espanya, Itàlia i Malta també es coneix com “Foc de San Antònio”.

General